?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ⎛⎝DmBOK⎠⎞title_temp 猪粪履带L?/title> <meta name="keywords" content="鐚勃灞ュ甫缈绘姏鏈?鑷蛋楦$勃鍙戦叺缈诲爢鏈?鏈夋満鑲ュ彂閰佃澶? /> <meta name=" /> <link rel="stylesheet" href="/mould/css/index.css" /> <link rel="stylesheet" href="/mould/css/phone.css"> <link rel="stylesheet" href="/mould/css/swiper.min.css"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://www.kameronwesley3d.com/">网赚新平台</a></h1> <div id="shrquu1aha" class="head"> <div id="shrquu1aha" class="box clearfix"> <p>Ƣ迎来到沛_政凯机械讑֤有限公司</p> <div id="shrquu1aha" class="clearfix"> <a href="/" class="a">|站首页</a> <a href="/lxwm.html" class="a">联系我们</a> </div> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="header"> <div id="shrquu1aha" class="box clearfix"> <img src="/mould/images/logo.jpg" alt="沛_政凯机械讑֤有限公司" class="logo"> <ul class="clearfix"> <li> <a href="/"> <P>|站首页</P> <span>HOME</span> </a> </li> <li> <a href="/gsjj.html"> <P>公司?/P> <span>ABOUT US</span> </a> </li> <li> <a href="/yjfsbxl/"> <P>产品中心</P> <span>PRODUCT</span> </a> </li> <li> <a href="/yjfzx/"> <P>行业资讯</P> <span>VIDEO</span> </a> </li> <li> <a href="/yjfgc/"> <P>工程案例</P> <span>CASE</span> </a> </li> <li> <a href="/yjfxw/"> <P>新闻中心</P> <span>NEWS</span> </a> </li> <li> <a href="/lxwm.html"> <P>联系我们</P> <span>CONTACT</span> </a> </li> </ul> <img src="/mould/images/1111500761.jpg" alt="电话" class="tel"> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="nbanner"> <img src="/mould/images/nbanner.jpg" alt=""> <div id="shrquu1aha" class="box clearfix"> <ul> <li> <p>履带式翻抛机</p> <div><a href='/'>沛_政凯机械讑֤有限公司</a> > > <a href="/yjfcpxl/" title="产品中心">产品中心</a> > <a href="/yjfsbxl/" title="有机肥设备系?>有机肥设备系?/a> > <a href="/yjffpj/" title="有机肥翻抛机">有机肥翻抛机</a> > <a href="/ldsfpj/" title="履带式翻抛机">履带式翻抛机</a></div> </li> </ul> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="main"> <div id="shrquu1aha" class="container box clearfix"> <div id="shrquu1aha" class="n-l"> <img src="/upfile/202105/2021051852734877.jpg" alt="猪粪履带L?> </div> <div id="shrquu1aha" class="n-r"> <div id="shrquu1aha" class="biaoti1">猪粪履带L?/div> <div id="shrquu1aha" class="pro_top_jieshao"> </div> <div id="shrquu1aha" class="boxp1"> 猪粪履带LZ品介l:履带式翻抛机是有专用成套讑֤中的主要讑֤Q该机采用带式设计Q可前进、倒退、{弯,׃人操控驾驶。行驶中整R骑跨在预先堆|的长条形堆体上Q由机架下挂装的旋{刀轴对堆体原料实施L、蓬松、移堆,车过之后成新的条Ş垛堆。即可在? <br /> </p> </p> </div> <div id="shrquu1aha" class="pro_tel"> <span>拨打热线立n优惠</span> <p> <a href="javascript:;">13674933888</a> </p> </div> </div> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="container box"> <div id="shrquu1aha" class="clearfix"> <div id="shrquu1aha" class="nleft clearfix"> <div id="shrquu1aha" class="nnav"> <div> <div id="contont" class="newti"> </div> <p class="biaotii">产品介绍</p> <p style="text-align: left;"><a href="http://kameronwesley3d.com" target="_self"><strong><span style="font-size: 16px;">猪粪履带L?/span></strong></a><strong><span style="font-size: 16px;">产品介绍Q?/span></strong></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">履带式翻抛机是有专用成套讑֤中的主要讑֤Q该机采用带式设计Q可前进、倒退、{弯,׃人操控驾驶。行驶中整R骑跨在预先堆|的长条形堆体上Q由机架下挂装的旋{刀轴对堆体原料实施L、蓬松、移堆,车过之后成新的条Ş垛堆。即可在开阔场圎ͼ也可在R间大中实施作业?/span></p><p style="text-align:center"><img src="/upfile/202105/2021051852667733.jpg" style="width: 530px; height: 400px;" title="履带式翻抛机" width="530" height="400" border="0" vspace="0" alt="履带式翻抛机"/></p><p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 16px;">猪粪履带L机的定期保养Q?/span></strong><br/></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">1Q翻堆机工作一季后Q更换减速箱齿轮油,查各部位轴承Q拆开清洗后涂Ҏ黄aQ装好,如磨损严重应予以更换?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">2Q将讑֤上防罩取下Q检查拧紧各传动杆上的螺栓。防止因传动杆上的螺栓松动导致各部g传动不到位造成Zg损报废?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">3Q将N室的 座椅和椅下的盖板取下,查拧紧传动u座上的螺栓。止因传动u座上的螺栓松动导致传动u村֊造成轴体倾斜扭断报废?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">4Q冬季用时应在水箱加入防冻Ԍ如未加防L应在作业前加入温水作业,作业后将水箱Q机体。冷却器内的水放完,防止被冻坏?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">5Q检查电器工作是否正常。电路绝~性能是否良好Q必要时更换q接的电Uѝ?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">6Q需定期查驱动皮带的张力Q必要时调整张力Q同时检查皮带运转\径ƈ定发动机的其他配g与皮带之间没有阻。更换皮带后Q新皮带应在?用两星期或三星期重新调整Q消除松弛现象?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">7Q翻堆机长期补作业时Q各裔R部位应涂沚w锈,|于室外时应覆盖?/span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size: 16px;"><img src="http://kameronwesley3d.com/upfile/202105/2021051852667825.jpg" title="履带式翻抛机" style="white-space: normal; width: 530px; height: 400px;" width="530" height="400" border="0" vspace="0" alt="履带式翻抛机"/></span></p><p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">猪粪履带L?/span>的工作原理:</span></strong></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">(1)柴a机动力一部分主输出,通过皮带轮减速传动驱动翻抛滚{?另外一部分动力通过柴a机分动力p出驱动液压܇。液压܇与执行元件滚{提升a~、柴Ҏd油和行走带驱动电机组成液压回路系l,实现L滚筒的提升和下降、柴Ҏd力驱动滚{工作与停止和设备的自走?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">(2)工作Ӟ由驾驶室人员启动发动机,通过操控液压阀l,可实现如下功能指令:操作“行走电机”阀杆,使机器前q、后退及左x弯:操作“滚升隆~”阀?使滚{置于堆体内距地面合适高度,q且可以滚{提升一定高?方便机器快速行走{Ud作地?操作“发动机d器a~”阀杆,实现滚筒旋{和停?操作“行走电机变速”阀?实现机器高低速双挡状态切换?/span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 16px;">(3)L滚筒由左右两D反向螺旋和中间直段抛ɾl成,旋{的螺旋滚{将三角形条垛物料向中间收拢Q同旉着滚筒旋{使物料向后翻抛,从而实现顶层物料和内部物料充分混合,物料和氧气充分接触,堆垛内热气曝出。从而实现物料؜合、通风、曝气、翻抛,辑ֈ堆肥发酵的目?</span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size: 16px;"><img src="http://kameronwesley3d.com/upfile/202105/2021051852667913.jpg" title="履带式翻抛机" style="white-space: normal; width: 530px; height: 400px;" width="530" height="400" border="0" vspace="0" alt="履带式翻抛机"/></span></p> <div> <br /> </div> </div> <div id="contont4" class="newti"></div> <div id="shrquu1aha" class="tjcp clearfix"> <p class="biaotii">同类产品</p> <div id="shrquu1aha" class="tjcp_d"> <a href="/1730.html" title="牛粪履带L?> <img src="/upfile/202105/2021050136325753.jpg" alt="牛粪履带L?> <p>牛粪履带L?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="tjcp_d"> <a href="/1742.html" title="粪履带L?> <img src="/upfile/202105/2021050331031773.jpg" alt="粪履带L?> <p>粪履带L?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="tjcp_d"> <a href="/1750.html" title="猪粪发酵履带L?> <img src="/upfile/202105/2021050430677945.jpg" alt="猪粪发酵履带L?> <p>猪粪发酵履带L?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="tjcp_d"> <a href="/1767.html" title="Ud式猪_带翻堆机"> <img src="/upfile/202105/2021050531993975.jpg" alt="Ud式猪_带翻堆机"> <p>Ud式猪_带翻堆机</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="tjcp_d"> <a href="/1782.html" title="2400型带式L?> <img src="/upfile/202105/2021050653589285.jpg" alt="2400型带式L?> <p>2400型带式L?/p> </a> </div> </div> <div> <div id="contont5" class="newti"> </div> <p class="biaotii">所有分c?/p> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfscxsb/" title="生U设?> <p>生U设?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfsb/" title="有机肥设?> <p>有机肥设?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjffpj/" title="有机肥翻抛机"> <p>有机肥翻抛机</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjffsj/" title="有机肥粉机"> <p>有机肥粉机</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfzli/" title="有机肥造粒?> <p>有机肥造粒?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfhglq/" title="烘干冷却讑֤"> <p>烘干冷却讑֤</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/fjg/" title="发酵|?> <p>发酵|?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/fjsb/" title="发酵讑֤pd"> <p>发酵讑֤pd</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfjb/" title="有机肥搅拌设?> <p>有机肥搅拌设?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/cclc/" title="铲R料仓"> <p>铲R料仓</p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/plc/" title="配料?> <p>配料?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/pyj/" title="抛圆?> <p>抛圆?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/atsj/" title="脱水?> <p>脱水?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/bmj/" title="包膜?> <p>包膜?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/bzj/" title="包装?> <p>包装?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfsf/" title="有机肥筛分设?> <p>有机肥筛分设?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/yjfpt/" title="有机肥配套设?> <p>有机肥配套设?/p> </a> </div> <div id="shrquu1aha" class="ndiv" > <a href="/mdj/" title="码垛?> <p>码垛?/p> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="form"> <div id="shrquu1aha" class="box clearfix"> <div id="shrquu1aha" class="fol"> <img src="/mould/images/1112122261.jpg" alt="沛_政凯机械讑֤有限公司"> </div> <div id="shrquu1aha" class="foz clearfix"> <div> <img src="/mould/images/fo1.jpg" alt="关于我们"> <a href="/gsjj.html"> <p>公司?/p> <span>COMPANY PROFILE</span> </a> <a href="/yjfxw/"> <p>新闻中心</p> <span>Delivery Site</span> </a> <a href="/lxwm.html"> <p>联系我们</p> <span>Contact us</span> </a> <a href="/yjfgc/"> <p>工程案例</p> <span>Customer Case</span> </a> </div> <div> <img src="/mould/images/fo2.jpg" alt="产品中心"> <a href="/yjffpj/"> <p>有机肥翻抛机</p> <span>SYSTEM SAND MACHINE</span> </a> <a href="/yjffsj/"> <p>有机肥粉机</p> <span>CRUSHING EQUIPMENT</span> </a> <a href="/yjfzli/"> <p>有机肥造粒?/p> <span>MOBILE CRUSHING STATION</span> </a> <a href="/yjfjb/"> <p>有机肥搅拌设?/p> <span>SUPPORTING EQUIPMENT</span> </a> </div> <div> <img src="/mould/images/fo3.jpg" alt="案例展示"> <a href="/yjfgc/"> <p>工程案例</p> <span>CASE PRESENTATION</span> </a> <a href="/yjfzx/"> <p>行业资讯</p> <span>DELIVERY SITE</span> </a> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="for"> <img src="/mould/images/fo4.jpg" alt="二维?> <img src="/mould/images/1623200841.jpg" alt="二维? class="ewm"> </div> </div> </div> <div id="shrquu1aha" class="folink"> <div id="shrquu1aha" class="box clearfix"> <a href="/yjfsbxl/" class="nav-link">产品中心</a> <a href="/" class="nav-link">q回首页</a> </nav> </div> <script>window["document"]['title']="׬ƽ̨-2022׬ƽ̨׬300-1200";</script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> <a target="_blank" title="׬Ʊ" href="http://www.hottieslingerie.com">׬Ʊ</a> <a target="_blank" title="Ȥ׬" href="http://www.littlekidsevents.com">Ȥ׬</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='ex6wi'><p id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></p></q><form id='ex6wi'></form><ol id='ex6wi'><th id='ex6wi'><legend id='ex6wi'></legend></th><bdo id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></bdo></ol><dl id='ex6wi'><tt id='ex6wi'><tr id='ex6wi'></tr></tt><address id='ex6wi'><th id='ex6wi'></th></address></dl><style id='ex6wi'><dt id='ex6wi'></dt><dir id='ex6wi'></dir></style><dd id='ex6wi'></dd><dl id='ex6wi'><sup id='ex6wi'></sup></dl><table id='ex6wi'><p id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'><p id='ex6wi'><dir id='ex6wi'><div id='ex6wi'><center id='ex6wi'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='ex6wi'><abbr id='ex6wi'><blockquote id='ex6wi'><i id='ex6wi'><select id='ex6wi'><td id='ex6wi'><u id='ex6wi'><ol id='ex6wi'></ol><big id='ex6wi'><big id='ex6wi'></big></big></u><pre id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'></kbd></pre><del id='ex6wi'></del></td><button id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'><option id='ex6wi'></option><select id='ex6wi'><span id='ex6wi'><form id='ex6wi'></form></span><dd id='ex6wi'></dd></select><dt id='ex6wi'></dt></noframes><del id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'></noframes></del></button><kbd id='ex6wi'></kbd><form id='ex6wi'></form><button id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'><style id='ex6wi'><big id='ex6wi'><i id='ex6wi'></i><tbody id='ex6wi'></tbody></big></style><abbr id='ex6wi'></abbr></noframes></button></select></i><li id='ex6wi'></li></blockquote></abbr><address id='ex6wi'></address></abbr><address id='ex6wi'><sub id='ex6wi'><big id='ex6wi'><tt id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'><acronym id='ex6wi'></acronym></bdo><label id='ex6wi'><abbr id='ex6wi'></abbr><em id='ex6wi'><pre id='ex6wi'></pre><address id='ex6wi'><small id='ex6wi'></small></address></em></label><center id='ex6wi'><span id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></span></center><option id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'><select id='ex6wi'><strong id='ex6wi'><q id='ex6wi'><sup id='ex6wi'><abbr id='ex6wi'></abbr></sup><p id='ex6wi'></p></q><span id='ex6wi'><tfoot id='ex6wi'><ul id='ex6wi'><div id='ex6wi'><style id='ex6wi'><dir id='ex6wi'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='ex6wi'><form id='ex6wi'></form></q></span><noframes id='ex6wi'><p id='ex6wi'><sup id='ex6wi'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='ex6wi'></option><li id='ex6wi'></li></big><strong id='ex6wi'></strong></sub></address><ol id='ex6wi'><font id='ex6wi'></font><dl id='ex6wi'></dl></ol><option id='ex6wi'></option><th id='ex6wi'></th><li id='ex6wi'></li><center id='ex6wi'><u id='ex6wi'></u></center><del id='ex6wi'></del><tfoot id='ex6wi'></tfoot><p id='ex6wi'><strike id='ex6wi'></strike><fieldset id='ex6wi'></fieldset></p><tr id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'><ul id='ex6wi'></ul></bdo></tr><th id='ex6wi'><tfoot id='ex6wi'><p id='ex6wi'><thead id='ex6wi'><dfn id='ex6wi'></dfn></thead></p><strong id='ex6wi'></strong><th id='ex6wi'></th></tfoot></th><u id='ex6wi'><blockquote id='ex6wi'></blockquote></u><b id='ex6wi'><address id='ex6wi'></address></b><ins id='ex6wi'><table id='ex6wi'><strike id='ex6wi'><tfoot id='ex6wi'><ins id='ex6wi'></ins></tfoot><strike id='ex6wi'><small id='ex6wi'><div id='ex6wi'></div></small></strike></strike><optgroup id='ex6wi'><big id='ex6wi'><abbr id='ex6wi'></abbr></big><kbd id='ex6wi'><q id='ex6wi'></q></kbd></optgroup></table><big id='ex6wi'></big></ins><sub id='ex6wi'></sub><q id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'></kbd><dt id='ex6wi'></dt></q><big id='ex6wi'><pre id='ex6wi'><code id='ex6wi'></code><del id='ex6wi'><fieldset id='ex6wi'></fieldset></del><big id='ex6wi'><dt id='ex6wi'></dt></big><bdo id='ex6wi'></bdo></pre></big><noscript id='ex6wi'></noscript><acronym id='ex6wi'></acronym><div id='ex6wi'><tr id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></tr></div><dl id='ex6wi'></dl><tbody id='ex6wi'><p id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'></noframes></p><u id='ex6wi'></u></tbody><dt id='ex6wi'></dt><dd id='ex6wi'></dd><big id='ex6wi'></big><pre id='ex6wi'></pre><dir id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'><select id='ex6wi'></select></optgroup></dir><font id='ex6wi'><ol id='ex6wi'><dir id='ex6wi'><dl id='ex6wi'></dl><thead id='ex6wi'></thead></dir></ol></font><pre id='ex6wi'><tr id='ex6wi'><q id='ex6wi'><fieldset id='ex6wi'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='ex6wi'><td id='ex6wi'><strong id='ex6wi'><style id='ex6wi'><acronym id='ex6wi'></acronym><pre id='ex6wi'><pre id='ex6wi'><dir id='ex6wi'><label id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'></noframes></label></dir><strike id='ex6wi'></strike></pre></pre></style></strong><th id='ex6wi'><dir id='ex6wi'><dt id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='ex6wi'></sub><th id='ex6wi'></th><legend id='ex6wi'></legend><style id='ex6wi'></style><i id='ex6wi'></i><optgroup id='ex6wi'></optgroup><noscript id='ex6wi'><q id='ex6wi'><tfoot id='ex6wi'><td id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></td></tfoot><pre id='ex6wi'><code id='ex6wi'></code><del id='ex6wi'><form id='ex6wi'></form></del><address id='ex6wi'></address></pre></q></noscript><dfn id='ex6wi'></dfn><optgroup id='ex6wi'></optgroup><address id='ex6wi'><sub id='ex6wi'></sub></address><abbr id='ex6wi'><ul id='ex6wi'><big id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'><dir id='ex6wi'><tfoot id='ex6wi'></tfoot><abbr id='ex6wi'><noscript id='ex6wi'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='ex6wi'></tr></big></ul></abbr><dl id='ex6wi'></dl><div id='ex6wi'></div><div id='ex6wi'><ol id='ex6wi'></ol></div><i id='ex6wi'></i><i id='ex6wi'><strong id='ex6wi'><sup id='ex6wi'></sup><span id='ex6wi'><strong id='ex6wi'></strong><strong id='ex6wi'></strong></span><option id='ex6wi'><noscript id='ex6wi'></noscript></option></strong></i><abbr id='ex6wi'></abbr><ul id='ex6wi'></ul><bdo id='ex6wi'><div id='ex6wi'></div></bdo><pre id='ex6wi'><fieldset id='ex6wi'></fieldset></pre><dfn id='ex6wi'></dfn><tr id='ex6wi'><option id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'></kbd><label id='ex6wi'><strong id='ex6wi'><font id='ex6wi'></font></strong></label><ol id='ex6wi'><code id='ex6wi'><td id='ex6wi'><strike id='ex6wi'><blockquote id='ex6wi'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='ex6wi'></dt><sup id='ex6wi'><q id='ex6wi'><dd id='ex6wi'><q id='ex6wi'><del id='ex6wi'><acronym id='ex6wi'></acronym><tfoot id='ex6wi'></tfoot><label id='ex6wi'><strong id='ex6wi'></strong></label><td id='ex6wi'></td><ul id='ex6wi'><select id='ex6wi'><li id='ex6wi'></li></select></ul><label id='ex6wi'></label></del><tbody id='ex6wi'></tbody><dt id='ex6wi'></dt></q><small id='ex6wi'><strike id='ex6wi'></strike></small></dd></q><label id='ex6wi'></label></sup></option><pre id='ex6wi'><ins id='ex6wi'><td id='ex6wi'></td><sub id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></sub><center id='ex6wi'><em id='ex6wi'></em></center><acronym id='ex6wi'></acronym></ins></pre></tr><tr id='ex6wi'></tr><center id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody><tfoot id='ex6wi'></tfoot></center><small id='ex6wi'><th id='ex6wi'></th></small><small id='ex6wi'></small><em id='ex6wi'></em><dfn id='ex6wi'><dd id='ex6wi'></dd></dfn><dl id='ex6wi'><i id='ex6wi'><td id='ex6wi'><thead id='ex6wi'></thead></td></i></dl><style id='ex6wi'><th id='ex6wi'><form id='ex6wi'><span id='ex6wi'><dl id='ex6wi'><label id='ex6wi'></label></dl><th id='ex6wi'><li id='ex6wi'><noscript id='ex6wi'></noscript><tbody id='ex6wi'></tbody><tbody id='ex6wi'><form id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody><dd id='ex6wi'><i id='ex6wi'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='ex6wi'><ol id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='ex6wi'><strong id='ex6wi'></strong><label id='ex6wi'><label id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'><small id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'></noframes><ul id='ex6wi'></ul><b id='ex6wi'></b></small></tbody></label><label id='ex6wi'><code id='ex6wi'></code><kbd id='ex6wi'></kbd></label><u id='ex6wi'><tt id='ex6wi'></tt></u></label></tbody><dfn id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody></dfn><pre id='ex6wi'><em id='ex6wi'><option id='ex6wi'><dt id='ex6wi'></dt></option></em></pre><optgroup id='ex6wi'><thead id='ex6wi'></thead></optgroup><optgroup id='ex6wi'></optgroup><optgroup id='ex6wi'></optgroup><em id='ex6wi'></em><address id='ex6wi'></address><blockquote id='ex6wi'><u id='ex6wi'><style id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b><thead id='ex6wi'><style id='ex6wi'><strong id='ex6wi'><ol id='ex6wi'></ol></strong></style><acronym id='ex6wi'><del id='ex6wi'><dd id='ex6wi'></dd><bdo id='ex6wi'><legend id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'><address id='ex6wi'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='ex6wi'></tbody></style></u><label id='ex6wi'><dt id='ex6wi'></dt></label></blockquote><li id='ex6wi'><dl id='ex6wi'><noframes id='ex6wi'><form id='ex6wi'></form></noframes></dl></li><td id='ex6wi'></td><blockquote id='ex6wi'><th id='ex6wi'><tr id='ex6wi'></tr><code id='ex6wi'><sup id='ex6wi'><fieldset id='ex6wi'></fieldset><code id='ex6wi'></code><big id='ex6wi'></big></sup></code></th></blockquote><select id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'><sup id='ex6wi'></sup><form id='ex6wi'></form></kbd></select><big id='ex6wi'></big><em id='ex6wi'></em><sup id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b><strong id='ex6wi'></strong></sup><kbd id='ex6wi'><ol id='ex6wi'></ol></kbd><optgroup id='ex6wi'><tt id='ex6wi'><font id='ex6wi'><td id='ex6wi'></td></font></tt></optgroup><pre id='ex6wi'><center id='ex6wi'></center></pre><tt id='ex6wi'></tt><big id='ex6wi'><strike id='ex6wi'><li id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'></kbd></li><i id='ex6wi'><blockquote id='ex6wi'><label id='ex6wi'><u id='ex6wi'><ins id='ex6wi'></ins><dfn id='ex6wi'></dfn></u></label><noscript id='ex6wi'><span id='ex6wi'></span></noscript><td id='ex6wi'></td><pre id='ex6wi'><li id='ex6wi'><td id='ex6wi'><label id='ex6wi'></label><pre id='ex6wi'></pre></td></li></pre><small id='ex6wi'></small></blockquote></i><b id='ex6wi'><i id='ex6wi'></i></b><td id='ex6wi'><select id='ex6wi'></select><table id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody></table><dt id='ex6wi'><dd id='ex6wi'></dd></dt></td></strike><strong id='ex6wi'><sub id='ex6wi'></sub><td id='ex6wi'></td></strong></big><blockquote id='ex6wi'></blockquote><small id='ex6wi'></small><dir id='ex6wi'></dir><tr id='ex6wi'></tr><center id='ex6wi'><u id='ex6wi'></u></center><kbd id='ex6wi'></kbd><select id='ex6wi'><u id='ex6wi'><p id='ex6wi'><p id='ex6wi'><em id='ex6wi'><dfn id='ex6wi'><table id='ex6wi'><dl id='ex6wi'></dl><center id='ex6wi'></center></table></dfn><div id='ex6wi'></div><small id='ex6wi'></small></em></p></p><acronym id='ex6wi'></acronym><u id='ex6wi'></u><sup id='ex6wi'><thead id='ex6wi'><noscript id='ex6wi'></noscript></thead></sup></u><ol id='ex6wi'></ol><sub id='ex6wi'></sub></select><address id='ex6wi'></address><dl id='ex6wi'><small id='ex6wi'><ul id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'><em id='ex6wi'></em></optgroup><tt id='ex6wi'></tt><strike id='ex6wi'></strike></ul><thead id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'><kbd id='ex6wi'></kbd><noframes id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'><sup id='ex6wi'><div id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='ex6wi'></label><strike id='ex6wi'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='ex6wi'></big><ins id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></ins><dl id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody></dl><dt id='ex6wi'></dt><tr id='ex6wi'><address id='ex6wi'></address></tr><small id='ex6wi'><font id='ex6wi'></font></small><option id='ex6wi'><thead id='ex6wi'></thead><em id='ex6wi'></em></option><tfoot id='ex6wi'></tfoot><tbody id='ex6wi'></tbody><li id='ex6wi'></li><tbody id='ex6wi'></tbody><address id='ex6wi'></address><del id='ex6wi'><big id='ex6wi'><label id='ex6wi'><code id='ex6wi'><th id='ex6wi'><legend id='ex6wi'></legend><i id='ex6wi'></i><form id='ex6wi'></form></th></code></label></big><dd id='ex6wi'><span id='ex6wi'><abbr id='ex6wi'></abbr></span></dd></del><ol id='ex6wi'></ol><address id='ex6wi'><sup id='ex6wi'><acronym id='ex6wi'></acronym></sup></address><blockquote id='ex6wi'></blockquote><font id='ex6wi'></font><optgroup id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'></bdo><acronym id='ex6wi'></acronym></optgroup><del id='ex6wi'></del><code id='ex6wi'><select id='ex6wi'></select><td id='ex6wi'></td></code><tfoot id='ex6wi'></tfoot><kbd id='ex6wi'><b id='ex6wi'><style id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'><tr id='ex6wi'></tr><big id='ex6wi'></big><ol id='ex6wi'><u id='ex6wi'><dfn id='ex6wi'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='ex6wi'><b id='ex6wi'><ins id='ex6wi'><tt id='ex6wi'><b id='ex6wi'><blockquote id='ex6wi'><dir id='ex6wi'></dir><label id='ex6wi'><li id='ex6wi'></li><i id='ex6wi'></i><u id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody></u></label><li id='ex6wi'><tt id='ex6wi'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='ex6wi'><sub id='ex6wi'><div id='ex6wi'></div></sub></fieldset><acronym id='ex6wi'><td id='ex6wi'><form id='ex6wi'></form></td><big id='ex6wi'><dfn id='ex6wi'><b id='ex6wi'><address id='ex6wi'></address></b><thead id='ex6wi'><span id='ex6wi'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='ex6wi'></ul><tbody id='ex6wi'><sup id='ex6wi'><legend id='ex6wi'><b id='ex6wi'></b></legend></sup><legend id='ex6wi'><sub id='ex6wi'><ul id='ex6wi'><b id='ex6wi'><q id='ex6wi'></q></b></ul><tfoot id='ex6wi'></tfoot><ul id='ex6wi'></ul><bdo id='ex6wi'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='ex6wi'><label id='ex6wi'></label></dfn><em id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'><ins id='ex6wi'><dl id='ex6wi'></dl></ins><pre id='ex6wi'><p id='ex6wi'></p><span id='ex6wi'><tt id='ex6wi'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='ex6wi'><option id='ex6wi'><bdo id='ex6wi'></bdo></option></sub><bdo id='ex6wi'><small id='ex6wi'></small></bdo><dl id='ex6wi'></dl><address id='ex6wi'></address><pre id='ex6wi'><pre id='ex6wi'></pre></pre><li id='ex6wi'></li><ins id='ex6wi'><legend id='ex6wi'></legend></ins><strong id='ex6wi'></strong><div id='ex6wi'><div id='ex6wi'></div></div><tr id='ex6wi'><dt id='ex6wi'><tbody id='ex6wi'></tbody><dd id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></dd></dt><tbody id='ex6wi'></tbody></tr><abbr id='ex6wi'><font id='ex6wi'><ins id='ex6wi'></ins><small id='ex6wi'><fieldset id='ex6wi'></fieldset></small><noscript id='ex6wi'></noscript><select id='ex6wi'><optgroup id='ex6wi'></optgroup></select></font></abbr><tr id='ex6wi'></tr><strike id='ex6wi'><th id='ex6wi'></th></strike><label id='ex6wi'></label><b id='ex6wi'></b><ins id='ex6wi'><del id='ex6wi'><dt id='ex6wi'></dt></del></ins><sub id='ex6wi'><table id='ex6wi'><small id='ex6wi'></small><div id='ex6wi'></div></table></sub></div></html>